سافت استارتر چیست؟

سافت استارتر چیست؟

موتورها اکثرا به هنگام شتاب گیری جهت رسیدن به دور نامی به مقدار زیادی انرژی نیاز دارند. سافت استارتر با کاهش جریان راه اندازاولیه  و محدود کردن گشتاور باعث محافظت، افزایش عمر و کاهش گرمای موتورهای با تعداد روشن و خاموش شدن های زیاد می شود. بنابراین، سافت استارتر یک شتابگیری ملایم تا رسیدن به سرعت کامل شتاب را باعث می شود و فقط در هنگام راه اندازی استفاده می شوند. این شروع تدریجی با اعمال ولتاژ اولیه کنترل شده به موتور حاصل می شود.

کاربرد سافت استارتر

تمایل به استفاده از سافت استارترها در کاربردهایی است که نیاز به کنترل سرعت و گشتاورفقط در هنگام راه اندازی دارند و یا در جایی که نیاز به کاهش جریان های راه انداز اولبه بالا در یک موتور بزرگ نیاز باشد. همچنین سافت استارترها را در سیستمهای مکانیکی نظیر کانوایرها، سیستمهای راه انداز تسمه نقاله، چرخ دنده ها و غیره که نیاز به استارتی نرم و اجتناب از گشتاور و تنش ناگهانی دارند می توان استفاده نمود. همچنین سافت استارتر ها جهت جلوگیری از ایجاد فشار ناگهانی در خطوط لوله توسط پمپ ها کاربرد دارد.

سافت استارترهای  الکتریکی باعث کاهش ولتاژ و در نتیجه جریان ورودی به موتور می شوند. سافت استارترممکن است از قطعات نیمه هادی برای کنترل جریان استفاده کنند. در این تجهیزات امکان کنترل تک فاز و سه فازوجود دارد که در کنترل سه فاز معمولاً نتایج بهتری را ایجاد می کند. در صوتیکه در هنگام راه اندازی موتور نیاز به کنترل سرعت و گشتاور دارید، سافت استارتر معمولاً انتخاب اقتصادی تری است.

[namayesh id="9mp8" i1="80000" i2="80018"]