شیر دروازه ای یا گیت ولو چیست؟

شیر دروازه ای یا گیت ولو چیست؟

شیر دروازه ای یا گیت ولو چیست؟

گیت ولو به طور گسترده ای برای همه نوع کاربردها مورد استفاده قرار می گیرد و برای هر دو نوع نصب زیر زمینی و رو زمینی مناسب است. برای نصب زیرزمینی انتخاب نوع مناسب ولو جهت اجتناب ازهزینه های بالای تعویض بسیار مهم است.

دریچه های دروازه برای کاربرد کاملاً باز یا کاملاً بسته طراحی شده اند. این شیرها در خطوط لوله به عنوان شیرهای جدا کننده نصب می شوند و نباید از آنها به عنوان شیرهای کنترل یا تنظیم استفاده شود. عملکرد شیر دروازه ای با انجام حرکت در جهت عقربه های ساعت جهت بستن (CTC) یا در خلاف جهت عقربه های ساعت جهت باز کردن (CTO) با چرخش ساقه ولو انجام می شود. هنگام کار کردن ساقه، دروازه به سمت بالا یا پایین حرکت می کند.

شیرهای دروازه ای غالباً در صورت نیاز به حداقل افت فشار و Free Bore استفاده می شوند. در هنگام باز شدن کامل ، یک شیر دروازه ای معمولی هیچگونه مانعی در مسیر جریان وجود نداشته و منجر به افت فشار بسیار کم می شود و درنتیجه امکان استفاده از پیگ جهت تمیز کردن لوله ها را فراهم می کند. شیر دروازه ای یک شیر Multi turn است، به این معنی که عملکرد شیر توسط یک ساقه رزوه دارانجام می شود بدین معنی که دریچه برای رفتن از حالت باز به حالت بسته ساقه ولو باید چندین بار چرخانده شود و از اینروعملکرد کند آن باعث جلوگیری از اثرات ضربه چکش سیال می شود.

شیرهای دروازه ای موازی در مقابل شیرهای دروازه ای گوه شکل

شیرهای دروازه ای را می توان به دو نوع اصلی تقسیم کرد: موازی و گوه شکل. شیرهای دروازه موازی از یک دروازه مسطح بین دو نشیمن گاه موازی استفاده می کنند و یک نوع محبوب آن شیر دروازه ای چاقویی است که با لبه تیز در قسمت پایین دروازه طراحی شده است. شیرهای دروازه ای به شکل گوه از دو نشیمن گاه شیب دار و یک دروازه شیب دار استفاده می کنند.

نشیمن گاه های فلزی در مقابل نشیمن گاه های ارتجاعی

قبل از معرفی شیر دروازه ای ارتجاعی به بازار ، از شیرهای دروازه ای نشیمن گاه فلزی استفاده گسترده ای شده بود. طراحی مخروطی و تجهیزات نشت بندی زاویه دار یک نشیمن گاه فلزی مخروطی نیاز به فرورفتگی در قسمت پایین شیر دارد تا از بسته شدن محکم اطمینان حاصل شود. در نتیجه ماسه و سنگریزه در این فرورفتگی جمع می شوند و لذا مسیر لوله هرگز از این مواد زاید بدون فلاش کردن خط در زمان نصب یا تعمیرات عاری نمی گردد.بنابراین شیر های با گوه فلزی در نهایت قابلیت خود را در بستن کامل مسیر از دست می دهند.

یک شیر دروازه ای با نشیمن گاه انعطاف پذیر دارای یک دریچه ساده است که امکان عبور آزاد برای ماسه و سنگریزه در شیر را فراهم می کند. اگر ناخالصی ها به محض بسته شدن دریچه عبور کنند ، در صورت بسته بودن شیر ، سطح لاستیک در اطراف ناخالصی ها بسته می شود. یک ترکیب لاستیکی با کیفیت بالا به اندازه کافی نرم است تا ناخالصی ها را جذب کند ، اما به اندازه کافی قوی است که با باز شدن دریچه ، ناخالصی ها را شستشو دهد. این بدان معنی است که سطح لاستیک، شکل اصلی خود را بدست می آورد و یک آب بندی محکم را فرآهم می کند.

شیر دروازه با طراحی ساقه بالا رونده در مقابل ساقه ثابت

ساقه های بالا رونده بر روی دروازه ثابت بوده و با باز و بسته شدن شیر ساقه نیز بالا و پایین می رود. همچنین این موضوع باعث می شود بصورت بصری نیز از موقعیت شیر اطلاع یابید. از طرفی امکان روغن کاری ساقه نیز به راحتی وجود خواهد داشت. این نوع ار شیرها برای نصب در روی زمین مناسب بوده و برای نصب زیرزمینی مناسب نمی باشد.
ساقه ثابت در داخل شیر به دروازه رزوه شده اشت و با بالا و پایین رفتن دروازه در داخل شیر می چرخد. در محل هایی که فظای عمودی کمی وجود دارد از شیر با ساقه ثابت استفاده شده و در اینگونه شیرها ساقه در زمان بالا و پایین رفتن دروازه در داخل بدنه شیر باقی می ماند ، و نشانگر نصب شده در انتهای ساقه موقعیت دریچه را نشان می دهد. این نوع از ولو هم برای نصب در زیر زمین و هم برای نصب در روی زمین مناسب می باشد..

شیرهای دروازه با بای پس

دریچه های بای پس معمولاً به سه دلیل اساسی استفاده می شوند:

  1. برای اینکه تعادل اختلاف فشار بین دو طرف ولو جهت کاهش گشتاور مورد نیاز برای استفاده از ولو توسط یک نفر
  2. با بسته شدن دریچه اصلی و باز بودن مسیر بای پس ، یک جریان پیوسته ایجاد شده و از گیر کردن احتمالی ولو جلوگیری می نماید.
  3. پرکردن خط لوله به آرامی و با تاخیر
[namayesh id="2eh6" i1="80000" i2="80016"]