تکنولوژی HART

تکنولوژی HART

HART مخفف عبارت (Highway Addressable Remote Transducer) بوده و به معنی مبدل با قابلیت گذرگاه آدرس پذیر از راه دور می باشد. پروتکل HART از استاندارد شیفت فرکانسی جهت سوار شدن سیگنال ارتباطی دیجیتال برروی سیگنال 4-20mA استفاده می نماید. این موضوع یک ارتباط دوطرفه را میسر ساخته و ارسال یا دریافت اطلاعات و متغییرهای فرآیندی را از تجهیز فیلد هوشمند امکان پذیر می نماید.

پروتکل HART با سرعت 1200bps و بدون ایجاد تداخل با سیگنال 4-20mA تبادل دیتا کرده و به نرم افزار هاست یا مستر اجازه بروزرسانی اطلاعات دوبار یا بیشتر در هر ثانیه با تجهیز فیلد را میدهد. با توجه به فرکانس سیگنال HART هیچگونه اختلالی با سیگنال 4-20mA بوجود نخواهد آمد. پروتکل HART دو کانال ارتباطی را بطور همزمان فراهم می نماید: یکی سیسگنال آنالوگ 4-20mA و دیگری سیگنال دیجیتال. سیگنال 4-20mA مقدار اصلی اندازه گیری شده را با استفاده از حلقه جریانی انتقال می دهد که یکی از سریعترین و قابل اطمینان ترین روشهای استاندارد صنعتی می باشد. سایر اطلاعات تجهیز نیز از طریق سیگنال دیجیتالی که برروی سیگنال آنالوگ سوار شده است منتقل می گردد.

HART پروتکل
HART پروتکل

سیگنال دیجیتال حاوی اطلاعاتی از تجهیز شامل وضعیت تجهیز، عیب یابی، سایر مقادیر اندازه گیری یا محاسبه شده و … می باشد. از طرفی دو کانال ارتباطی فوق برروی یک بستر فیزیکی باعث ایجاد یک راهکار کم هزینه و کاملا مقاوم می شود که کاربری و تنظیمات بسیار ساده ای خواهد داشت.

HART پروتکل

ارتباط HAT بین دو تجهیز با قابلیت ارتباط HART و بطور معمول یک تجهیز فیلد هوشمند و یک سیستم کنترل و یا مانیتورینگ امکان پذیر است. این ارتباط همچنین از طریق یک بستر سیمی استاندارد و با استفاده از روشهای معمول وایرینگ و ترمینال بندی امکان پذیر است.

پروتکل HART
multidrop
پروتکل HART
point-to-point
[namayesh id="og62" i1="85000" i2="85642"]